Inzetten 2014

Zoekactie naar de sinds 7 juni  vermiste man (36) in Friesland.

Op verzoek van en in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Landelijk bureau vermiste personen van de landelijke eenheid politie is er met reddingshonden gezocht naar een sinds 7 juni vermiste man. Hierbij zijn reddingshondencombinaties van de RHWW en de RHN ingezet.
Helaas heeft alle inspanningen van de betrokken partijen niet geleid tot het vinden van de vermiste man.
In totaal waren er 19 honden en 20 mensen van de samenwerkende reddingshonden bij de zoekactie betrokken
Stichting ReddingshondenNU heeft 4 honden en  5 mensen ingezet.
Zie fotoalbum

Zoekactie naar vermiste man (59) uit Noordwijk.
Op verzoek van de politie Hollands Midden is er op zondag 2 februari met 25 honden in de omgeving van Den Helder gezocht naar een sinds 19 januari vermiste man.
Het zoekgebied besloeg  ruim twee vierkante kilometer, en bestond uit bos en duingebied. Tijdens de zoekactie is er ondersteuning geweest van de boswachterij Helderse Vallei, de politie Noord Holland en de politie Hollands Midden.
Door de omvang en zwaarte van het zoekgebied heeft de RHWW ondersteuning gevraagd aan de RHH en RHN vanuit de samenwerkende reddingshondenorganisaties.
In totaal zijn er, door de reddingshondenorganisaties  25 honden 32 personen bij deze zoekactie betrokken  geweest.

Stichting ReddingshondenNU heeft 3 honden en 4 personen ingezet.
Zie fotoalbum