Inzetten 2020

zaterdag 17 oktober 2020 heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar  een vermiste persoon gezocht
Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en  RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en  32 honden. 
ReddingshondenNU heeft met 3 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.
De zoekactie heeft niet het beoogde resultaat gehad. Alle door  ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend. 
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis