Agenda

Zaterdag 26 Januari 2019 : Bostraining
Zaterdag 2 Februari 2019: Puintraining
Zaterdag 9 Februari 2019: Avondtraining
Zaterdag 16 Februari 2019: Bostraining
Zaterdag 23 Februari 2019: Bostraining
Zaterdag 2 Maart 2019: Campingtraining
Zaterdag 9 Maart 2019: Bostraining
Zaterdag 16 Maart 2019: Bostraining
Zaterdag 23 Maart 2019: Bostraining
Zaterdag 30 Maart 2019 : Bos/watertraining