Contact
Alarmnummer: 06-40688409

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Harma Kroeze
06-54774228
info@reddingshonden.nu

Secretariaat
Maryan van Schaïk
tel: 06-29503411

Penningmeester
Marleen Rijk
info@reddingshonden.nu

Webmaster
Maryan van Schaik

Contactinformatie
Bovenstaande telefoonnummers
of:
Postadres:
Jan Slotswijk 100
7916 VH Elim
of:
Email
info@reddingshonden.nu
Bankrekeningnummer: IBAN: NL28RABO0142876089
t.n.v. Stichting Reddingshonden NU
Elim