Reddingshonden

Stichting ReddingshondenNU werkt samen met de volgende groepen.

RHWW - Stichting Reddingshonden RHWW

RHH  - Reddingshonden Hulpdienst Holland

VRT - Veterinair Reddingshonden Team

RHWZ - Reddingshonden Werkgroep Zeeland

RHGD - Reddingshonden Groep Drenthe

OGER - Oger Zoekhonden

MNL - Mantrailgroep Nederland

RHSN - Rettungs Hunde Staffel Nordhorn

VRH - Vlaamse Reddingshonden

DRG - Delta Reddingshonden groep

Sirius
- Sirius reddingshonden

Insed
- Insed reddingshonden

RWO - Reddingshonden Werkgroep Overijssel