Opleiding

Toelatingseisen

In principe kunnen alle honden en geleiders deelnemen aan een opleiding bij de RHN.
Leeftijd en geslacht van de hond spelen geen rol hoewel we het liefst zien dat de honden al op jonge leeftijd beginnen.
De hond dient sociaal in de omgang en gezond te zijn.
De leeftijd van de geleider moet minimaal 18 jaar zijn.
De geleider moet beschikken over een goede gezondheid, goede conditie en doorzettingsvermogen.
Men moet minimaal één maal per twee weken deelnemen aan een training.
Eigen vervoer is noodzakelijk omdat de trainingen op verschillende locaties plaatsvinden.
De trainingen van ReddingshondenNU vinden plaats in de drie Noordelijke provincies van Nederland.

Kennismaking

Wil men een hond opleiden tot reddingshond dan kan men dit kenbaar maken via info@reddingshonden.nu
Bij de RHN kan men twee dagen vrijblijvend komen kijken.
De eerste maal zonder hond zodat men kan zien hoe er gewerkt wordt.
De tweede maal met hond zodat we ons ook een beeld over de geschiktheid van de hond kunnen vormen.

Besluit men na deze dagen dat men deel wil nemen aan de opleiding dan kan men zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.
De hondengeleider traint dan vervolgens voor een proefperiode van drie maanden met ons mee.
In die periode kan hij/zij bekijken of het reddingswerk iets voor hem/haar is.
De teambegeleiders bekijken in deze periode of zowel geleider als zijn/haar hond geschikt zijn om tot inzetbaar team op te leiden.

Opleiding

Er zijn verschillende methodes die tot het gewenste resultaat leiden.

Wij willen teams opleiden door gebruik te maken van de kennis die binnen de groep aanwezig is; ieder team heeft zijn specifieke kwaliteiten. Dat houdt in dat een ieder die inzetbaar wordt daarna direct verder begeleid wordt om andere teams mee te helpen opleiden.
Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten die de hond van nature bezit.
Dat betekent dat de ene hond blaft wanneer hij/zij het slachtoffer gevonden heeft, terwijl de andere hond zijn/haar geleider op zal halen of een combinatie van beide.
Het is dus belangrijk dat men gedurende de opleiding zijn/haar hond leert lezen en begrijpen zodat men als hondengeleider uiteindelijk in staat is zelf problemen op te lossen.

Het reddingshondenwerk kent verschillende disciplines zoals daar zijn, vlaktezoeken, zoeken in gebouwen, op puin en langs waterkanten.
Wij werken met een takenboek voor deze verschillende disciplines zodat voor iedereen duidelijk is welke disciplines men beheerst en aan welke nog extra aandacht besteed moet worden.

Opleidingstijd is afhankelijk van trainingsarbeid, kennis en samenwerking.

Heeft men voldaan aan alle criteria die in het takenboek vermeld staan dan volgt een inzetproef.
Indien men deze met goed gevolg aflegt is de geleider en zijn/haar hond vanaf dat moment als team inzetbaar.