Sponsoring

ReddingshondenNU is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit houdt in dat uw bijdrage aftrekbaar is.

Sponsor/Donateur
ReddingshondenNU biedt hulp bij vermissingen en calamiteiten.
De teams doen dit werk vrijwillig en onze hulp is daardoor kosteloos.
De opleiding en training van de teams kost veel geld.
Om dit werk op professionele wijze te kunnen blijven doen hebben wij financiële steun hard nodig.
Men kan ons werk steunen door een gift te storten op,
Bankrekeningnummer:
IBAN: NL28RABO0142876089                          
Bic:    RABONL2U
t.n.v. Stichting Reddingshonden NU, Elim.